Lede

Ledelies van “de Senaat van de Marotte Zitterd” per 29 november 2022

Louis Vahsen           (preezedent)
Tim Gielens              (vice-preezedent)
Geert Kessels            (sikretaris)
Peter Wilms              (sjatmeister)
Jack van Oorschot  (besjtuurslid)
Ton Vandenbergh   (besjtuurslid)

Funs Alberts
Cor Baltis
Frits van Beek
Roger Binten
Robaer Claessens
Jack Corten
Constan Custers
Piet Deeder
Arndt Dieteren
Jos Dieteren
Harry Eijgelshoven
Ray Eikelboom
Fred Evers
Günther Gach
Ger Hamers
Ger Heilkens
Tjeu De Heus
Ton Hoofwijk
Ari Jansberg
Chris Jansen
Jan Janssen
Michel Janssen
Jörg Jurga
John Kirkels
Leo Kretzers
Ger Kreutzkamp
Boek Laudy
Ger Meijers
Jos Offermans
Paul Op Hey
Ger Pfennings
Paul Rousseau
Phil Schaeken
Fernao Schmeits
Jan Schrijen
Roel Turlings
Patrick Werdens