Organisatie

Besjtuur van de Senaat van de “Marotte Zitterd”

v.l.n.r. Tim Gielens, Ton Vandenbergh, Jack van Oorschot, Peter Wilms en Cor Baltis.

Preezedent: Jack van Oorschot
Vicepreezedent: Ton Vandenbergh
Sikkertaaris: Cor Baltis
Sjatmeister: Peter Wilms
Lid: Tim Gielens
Lid: Louis Vahsen (niet op de foto)

De vereiniging tèlt op dit memènt 47 leede, die alleney de Zittisje Vastelaovend ein speesjaal werm hart toedraage en die in ‘t verleede, mer dèkser ouch noe nog, aktief betrokke zeen bie ein of mee vastelaovesaktievieteite in Zitterd ónger de auspiesieje van de Marotte.

Adres van ‘t sikkertariaat:

Dhr. C.Baltis
Ross van Lenneplaan 5
6132 AM Sittard
email: cbaltis@home.nl