De Senaat van de Marotte 4 x 11 jaar

Oprichting

Bij de installatie van prins Sjuul I (Jules Hendriks) op zaterdag 17 januari 1970 maakte burgemeester Hub Dassen bekend dat de Raad van Elf van de De Marotte dat jaar zou worden bijgestaan door een SENAAT. Hierin namen voorlopig zitting burgemeester Hub Dassen, drs. Jac. Brouwers, gemeentesecretaris Karel Hendriks, wethouder Baer Durlinger, Louis Beursgens en Ad Pfennings.

Er ging een seizoen over heen, voordat begin 1972 carnavalsvereniging De Marotte definitief een senaat kreeg. De senaat is ontstaan uit het huldigingscomité dat enkele jaren geleden het acht maal elfjarig bestaansfeest van De Marotte had georganiseerd. Op zaterdag 8 januari 1972 werd de senaat tijdens de eerste zitting van de Marotte gepresenteerd.

Doelstelling was en is De Marotte morele en financiële steun te verlenen.

Het eerste dagelijks bestuur van de senaat bestond uit de heren mr. Frans Heuts (president), Jos Bitsch (secretaris) en Jac. Brouwers (penningmeester) en de overige  bestuursleden Baer Durlinger, Hein Kreutzkamp en Jacques Boels. Burgemeester Dassen werd ere-president.

De eerste senatoren waren:

Louis Beursgens (1971-1983), Jos Bitsch (1971-1996), Jacques Boels (1971-2009), Jac Brouwers (1971-2001), Wim Derks (1971-1987), Arno Dieteren (1971-2011),

Baer Durlinger (1971-2003), Eduard Heiligers (1971-1971), Karel Hendriks (1971-1987), Frans Heuts (1971-2016), Wil Köhlen (1971-1977), Heinz Kreutzkamp (1971-1991), Jan Laudy (1971-1998), Eric Lokin (1971-2010), Marcel Muyres (1971-2000), Ad Pfennings (1971-1998), Johan Pilgram (1971-2005), Ruud Röcker (1971-2009), Gerrit Ruyters (1971-heden), Pierre Stöcker (1971-1986), Paul v. d. Ven (1971-1977), Paul de Wever (1971-1994), Tjeu de Wever (1971-1973), Jean Willems (1971-2006) en Nand Willems (1971-1979).

De beginjaren;

Het eerste geschenk van de senaat was een nieuwe scepter voor vorst Marot, aangeboden door president Frans Heuts. Het was in de begintijd nog wennen voor De Marotte aan het fenomeen Senaat. Het mocht geen vereniging in de vereniging worden. De Senaat mocht ook geen vriendenclub worden en “eigen bijeenkomsten” waren uit den boze. Een ontwikkeling die toch die richting uitging. Het kwam goed. De senaat werd één van de verenigingen onder de Marotte-paraplu.

De besturen:

In 1974 kwamen er bestuurswisselingen. President werd Eric Lokin met Heinz Kreutzkamp als vice-president. Johan Pilgram werd secretaris en Jac Brouwers bleef penningmeester. Bestuursleden werden toen Baer Durlinger en Frans Heuts. President Eric Lokin werd In het seizoen 1980/1981 opgevolgd door Jos Bitsch.

Een groot verlies voor de vereniging was het overlijden van president Jos Bitsch in september 1996. Zijn opvolger werd Jean Willems, eerder vanaf 1979 secretaris. Ook zijn opvolger Jack van Oorschot hanteerde vanaf 1995 de pen als secretaris toen hij in november 2001 Jean Willems opvolgde als president van de Senaat. Voormalig president Jean Willems overleed op 1 april 2006. Martin Dols nam in 1996 de penningmeesterstaak van Jac Brouwers over. Hij droeg vervolgens deze functie in 2001 over aan Ger Heilkens die met veel deskundigheid de financiële administratie van de Senaat verzorgde. In 2014 werd hij opgevolgd door Peter Wilms. Cor Baltis werd eveneens in 2001 secretaris en vervult deze functie nog steeds met verve.

Senatoren kwamen en gingen:

Een enkele maal door opzegging van het lidmaatschap, de meesten door ouderdom of overlijden. Onderstaande lijst in volgorde van het jaar van hun installatie tot senator en samengesteld uit onder andere de verschenen “Kroniek 2 x 11 jaore Senaat van de Marotte Zitterd”, spreekt voor zich zelf.

A.A.H. (Funs) Winters (1973-2000). J.H.P. (Piet) Claessens (1974-1988), G.V.M. (Boek) Laudy (1974-heden), B.E.A.M. (Ben) Moolhuysen (1974-2012), P.M.M. (Piet) Vola 1974-2016), L. Widdershoven (1974-1981), Paul Boels (1979-2004), J.A.A. (Sjef) Schurgers (1979-2013), Albert Steuns (1979-1999), Frits Hamers (1982-2007), P.G.M. (Paul) Gijsen (1982-heden), A.P.L (Ton) Kamps (1984-heden), H.J. (Jan) Dewever (1984-2016), Wim Veders (1987-2001), G. (Sjra) Houtakkers (1987-2001), A.H.G.M. (Ton) Vandenbergh (1987-heden), H.G.W.M. (Boy) Hermans (1987-2007), E.H.M. (Fernao) Schmeits (1990-heden), H. (Harie) Vink (1990-2004), T.J.H. (Theo) Gelissen (1991-heden), J.M.H. (Baer) Gijsen (1994-2008), G.R.G.M. (Ger) Heilkens (1994-heden), J.M.J. (Jack) van Oorschot (1994-heden), M.L.A. (Martin) Dols (1995-2013), H.H.G.P. (Harry) Eijgelshoven (1995-heden), A.J.G.M. (Fred) Evers (1997-heden), P.M.J. (Paul) Op Heij (1997-heden), J.M.M. (Jules) Hendriks (1997-2009), W.M.H. (Wil) Wessels (1997-2009), G.S.M. (Ger) Pfennings (1997-heden), D.J. (Dick) Wieringa (1997-2017), C.H.J.M. (Cor) Baltis (1999-heden), P.G.H. (Piet) Deeder (1999-heden), J.J. (John) Cox (2001-heden), Ad Tillmann (2001-2005), T.M.J.L. (Phil) Schaeken (2002-heden), H.J. (Hub) Spee (2002-2008), G.F.M.F. (Ger) Hamers (2003-heden), A.G.M. (Ari) Jansberg (1999-heden), J.H.M. (Jo) Knops (2001-2018) M.L.J. (Michel) Janssen (2002-heden), H.A.M. (Huub) Rademakers (2003-heden), Hen Wijnands (2003-2005), J.H. (Harry) Strijkers (2005-heden), L.T. (Louis) Vahsen (2005-heden), J.J. (Jan) Schrijen (2006-heden), G. (Guus) Timmermans (2006-2015), R.A.J.M.J. (Rob) Tonglet (2006-heden), P.M.C.G. (Peter) Wilms (2006-heden), G. (Ger) Kreutzkamp (2008-heden), R.J.W.A. (Roel) Turlings (2008-heden), A.M.G. (Jos) Dieteren (2008-heden), A.G.M. (Ton) Hoofwijk (2008-heden), J.A.M. (Arndt) Dieteren (2008-heden), C. (Chris) Janssen (2010-heden), G.W.P.J. (Gert) Kempen (2010-2021), J. (Jack) Corten (2010-heden), J. (John) Kirkels (2010-heden), J.W.M. (Jan) Blokker (2012-2016), T.J.M.A. (Tim) Gielens (2012-heden), M.M.G.G. (Tjeu) de Heus (2012-heden), C.H.M.G. (Constan) Custers (2014-heden), J.G.A. (Jan) Ruigt (2014-2017), R.J. (Robert) Claessens (2017-heden), … (Ger) Meijers (2017-heden), … (Jos) Offermans (2017-heden) en … (Leo) Kretzers (2017-heden).

 

Harry Strijkers